nfnang

biodata

nama:Muhammad Zaim Shahmi bin Muhammad Shukri
Umur:14thun
cita2:arkitek,pemain bola
hobi: bermain bola
skolah:St.David
Postal kod:75150
tempat tinggal:Melaka